3dmx
Erfaring og kompetencer
Jeg er autoriseret psykolog og har specialiseret mig i at arbejde med stressbehandling, stressforebyggelse, depression, angst og lavt selvværd.
 
Udover klinisk erfaring har jeg mange års erhvervspsykologiske erfaringer fra offentlige og private virksomheder. Jeg har lavet ledercoaching og lederudviklingsforløb, løst rekrutteringsopgaver, undervist, udviklet og afholdt stresshåndteringskurser.
 
Jeg er uddannet fra Københavns universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn og medlem af Dansk Psykolog Forening.
 
 
Jeg kan sige nok så meget om mig selv, men vil overlade ordet til klienterne. Her følger deres udtalelser som beskriver deres syn på hvem jeg er og hvordan jeg arbejder.
 
 

"3dmx er en mere end fremragende stresspsykolog. Hun er personlig og professionel på en og samme tid. Hun kender alt til stresshåndtering og kan relatere det til lige netop dine oplevelser og dit liv. Yderligere kan hun vejlede og hjælpe med de mere dybe issues, der ligger i din personlighed og som gør dig sårbar over for at blive stresset igen."
Mette J.

"Jeg mødte 3dmx i juli 2016 i forbindelse med en stress sygemelding. I den forbindelse havde jeg mødt andre behandlere. Den store forskel mellem 3dmx og andre var, at 3dmx gik direkte til problemstillingen og udfordrede mig - konstruktivt – om min parathed til at komme tilbage til jobbet. Specifikt hjalp 3dmx koncise og meget forståelige beskrivelse af stress og hvilke metoder der teoretisk findes for at afhjælpe stress, mig til en klarhed, som jeg havde behov for. Jeg har siden efteråret 2016 gået i en stresshåndteringsgruppe, hvor 3dmx er coach/facilitator. Jeg oplever en stor åbenhed i gruppen og oplever, at vi har en struktureret tilgang til problemstillingerne, alle bliver hørt, og vi fokuserer på en eller to problemstillinger, som er fælles for gruppen på det pågældende møde. Der er en stor værdi i mødedeltagelsen, jeg oplever dog også en værdi i min mentale forberedelse til møderne – som ofte går på: hvad er vigtigt nu og hvad kan jeg gøre ved det. En coaching hos 3dmx er hjælp til selvhjælp!"
Erik N.

"3dmx har været en stor hjælp i en svær periode af mit liv. Hun er dybt professionel og nærværende, samtidig med at man kan mærke hun ikke bare ser en som en klient, men som et menneske. Jeg er vild med måden hun bruger sig selv og både faglige og personlige erfaringer - det har været med til at skabe et trygt rum i gruppen, så jeg turde være åben for at mærke, lytte og forandre. 3dmx er anerkendende og respektfuld og hverken for blød eller hård, og jeg kan klart anbefale hende."
Cecilie T.

"I stresshåndteringsgruppen skaber 3dmx en rigtig god vekselvirkning mellem fordybelse i hver enkelt deltagers situation og så en fælles refleksion over generelle emner, som vedrører os alle. Det giver en fantastisk følelse af at få det dobbelte udbytte – nemlig både hjælp til ens egne personlige udfordringer og oplevelsen af at man ikke er alene om dem. 3dmx bruger også gerne personlige erfaringer fra sit eget liv som eksempel og stof til eftertanke for os andre. Det gør hende ekstremt troværdig og tillidvækkende, når man ved, at hun selv efterlever de gode råd og retningslinjer, som hun giver til andre. 3dmx rummer en skøn blanding af solid erfaring fra mange års arbejde med stressramte og så en forfriskende åben og ærlig tilgang til hvert enkelt menneskes unikke situation. Det gør at man føler sig i virkeligt gode hænder. For mig personligt var 3dmx min redning, da jeg var gået ned med stress og følte mig totalt sårbar og fortabt. I begyndelsen et lille lys i mørket. Senere dét ståsted, jeg følte mig tryg ved og turde bevæge mig videre ud fra. Nu står 3dmx for dén lille ”justering” hver 14. dag, som gør at jeg igen kan klare en travl hverdag, overskue mit liv og se fremtiden optimistisk i møde."
Nina C.

"Som konsulent har 3dmx løst arbejdsopgaver inden for medarbejder- og ledelsesudvikling, personvurdering, stresshåndtering, uddannelse i testværktøjer og andre konsulentopgaver. 3dmx bidrager til at øge opgavens kvalitet ved hjælp af sine gode analytiske evner. Derudover viser hun stærke sider i undervisningssammenhænge, hvor hun har gennemslagskraft og rigtig god indlevelsesevne, og hun formår således at formidle et kompliceret materiale samt hendes psykologfaglige indsigt på en forståelig måde overfor kunder og samarbejdspartnere. 3dmx er meget tydelig og umiddelbar i sin direkte kontakt, og man oplever en høj grad af nærvær og tilstedeværelse i mødet med hende."
Sune N.

"Mit stressforløb hos 3dmx, såvel individuelt som i gruppe, har haft afgørende betydning for at jeg kunne komme tilbage til mit job i rette tempo. 3dmx har ligeledes givet sparring til min leder og HR og fået skabt en forståelse for håndtering af min situation og om samarbejdet med arbejdspladsen for at komme godt tilbage. Jeg har siden min tilbagevenden til arbejdspladsen løbende haft individuelle konsultationer med 3dmx, for at blive kalibreret, som jeg kalder det. Det vil for mit vedkommende sige, at få rettet op i tide, så jeg ikke falder for langt tilbage i gamle uhensigtsmæssige vaner. 3dmx er en uvurderlig støtte for mig, og har også givet min arbejdsplads et stort kompetenceløft i forhold til at kunne rumme min tilbagevenden og lære af det, således at senere stressforløb hos andre kolleger er blevet håndteret langt mere professionelt fra starten."
Helle N.

"3dmx har hjulpet mig til at se mig selv på en anden måde. Jeg har fået større kendskab til mig selv og er blevet mere bevidst om at skabe rum for, at jeg kan få det bedre. Jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil værdsættes for at være ærlig overfor mig selv. Kort sagt kan jeg nu bedre lide mig selv og det er stort for mig."
Pia A.

"3dmx er fantastisk til at hjælpe med at sætte ord på det der er svært, hvilket har været hjulpet mig til at forstå årsagerne til den stress jeg oplevede. Jeg har fået flere stresshåndteringsredskaber, som jeg dagligt gør brug af."
Søren G.

"Mit verdensbillede er ændret, så jeg nu forstår, at hvis jeg ikke har det godt med mig selv, bliver arbejdslivet og privatlivet aldrig rigtigt godt. Det er lykkedes 3dmx at få mig til at forstå at arbejdet godt kan klare sig uden mig."
Lone N.

"Jeg har via mit forløb hos 3dmx fået øje på, at jeg selv kan gøre meget for at påvirke, hvordan jeg har det. Det har givet mig et håb om, jeg selv kan gøre en forskel, og jeg ser mig selv på en anden måde. 3dmx formår at gøre svære og abstrakte ting konkrete og forståelige ved at bruge gode nærværende hverdags eksempler og humor."
Peter B.

"Jeg har i 2017 fulgt et stresshåndteringsforløb hos 3dmx. I dette forløb er vi kommet omkring aktuelle problemstillinger vedr. arbejdssituationer, og hvad der kan være årsagen til stress, men også dybereliggende mekanismer og problemstillinger er blevet vendt. 3dmx har med sit utrolige engagement, empati og viden omkring emnet været en uvurderlig hjælp. Hun forstår at gøre det “svære” stof enkelt og forståeligt, og byder gerne ind med erfaringer fra eget liv. Hendes indsigtsfulde og tillidsvækkende håndtering af forløbet har været med til, at jeg nu kan vende tilbage til arbejdslivet med fornyet styrke og tro på mig selv. Hun får mine ydmyge og uforbeholdne anbefalinger, idet hun virkelig forstår at flytte “store sten” på en besværlig vej."
Hanne H.

"3dmx er en utrolig professionel og kompetent stress psykolog. Jeg har i de to år, jeg har fået rådgivning hos hende lært meget om mig selv, og fået indblik i hvordan jeg selv kan forebygge stress i min hverdag; både på studiet, i job og i privatlivet. 3dmx har en god evne til at lytte, vejlede og føre én på rette spor igen, og min deltagelse på hendes stress håndterings hold har haft en meget stor betydning for, hvor jeg er i dag."
Maja N.

"Efter at have været hos adskillige psykologer uden at mine angstssymptomer blev mindre kom jeg til 3dmx. Forskellen på 3dmx og de andre psykologer er, at hun konfronterede mig og fastholdt mig i, hvorfor jeg kun fulgte hendes råd halvhjertet. Jeg blev bevidst om, at jeg åbenbart ikke stolede nok på andre til helt at slippe kontrollen. 3dmx bad mig vælge enten at følge hendes anvisninger eller at stoppe behandlingerne, som ellers var spild af tid og penge. Det gav mig modet til at springe ud i at prøve hendes anvisninger af. Mine angstssymptomer forsvandt og skulle de komme igen har jeg nu redskaberne til at dæmpe angsten igen. "
Mads K.

"Professionel, dygtig og empatisk er nok de ord der karakteriserer 3dmxs arbejde bedst. Jeg havde, inden jeg fik 3dmx anbefalet, prøvet flere psykologer, som jeg ikke havde en varig effekt af. Først hos 3dmx fik jeg værktøjer, som jeg efterfølgende har gjort stor brug af. Jeg har hele mit liv haft vanskeligt ved at sige fra, og har ikke været i stand til at yde mindre end det perfekte. I dag har jeg fået en bedre balance i mit liv, der betyder, jeg ikke længere får svære stresssymptomer. Jeg kommer aldrig til at blive ligeglad eller ikke yde kvalitet, men jeg har erfaret, at mindre også kan gøre det og endda uden stresssymptomer. Jeg oplever i dag at have større overskud til ting i mit privatliv, hvor jeg tidligere kun arbejdede og restituerede til at komme på arbejde igen. "
Thomas B.

Samarbejdspartnere:
Jeg har samarbejdsaftaler med:
 
                
 
 
Du kan få tilskud til behandlingen, hvis du har en sundhedsforsikring.  
Er du medlem af Sygeforsikringen danmark, kan du i visse tilfælde få tilskud.
 
Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Jeg kan derfor ikke tage imod psykologhenvisning fra lægen.
Certificeret i følgende psykologiske test:
  • BECK Depression Inventory
  • BECK Anxiety Inventory
  • PAPI Personality and Preference Inventory
 
  • Problemløsningstest Cubiks
  • E-tray
  • Reasoning for Business